Meer alternatieven en transparantie.

Category: 
Dat de strijd voor een wereld zonder dierproeven nog niet gestreden is, is voor iedereen duidelijk. Maar gelukkig merken we positieve tendensen. Meer aandacht voor alternatieven en meer transparantie over het gebruik van dierproeven. De tijd dat men zonder enig ethisch normbesef dieren gebruikte zonder enige verantwoording af te leggen, is mede door de druk vanuit organisaties zoals ADC voorbij.
 
Meer en meer wetenschappers beseffen dat modern onderzoek ook zonder dieren kan en moet. Dit resulteert in een intensere zoektocht naar dierproefvrije methoden. Recent nog kon het consortium hDMT met een subsidie van NWO-Perspectief van 3,4 miljoen euro het concept van een orgaan op een microchip marktrijp maken en er een universele standaard voor ontwikkelen. (1) Door deze orgaanchips kan namelijk op termijn het aantal dierproeven flink worden teruggebracht. Het uiteindelijke doel is meerdere orgaanchips aan elkaar te kunnen koppelen om zo een heel lichaam te kunnen simuleren. Geweldig toch?
 
We zien ook een grotere transparantie. Is dat belangrijk? Natuurlijk! Zo kan iedereen lezen welke dieren waarvoor gebruikt worden. Geen prettige lectuur, maar het zorgt er wel voor dat er sociale controle is. De UGent is een van die instellingen die meer transparantie geeft rond hun gebruik van dieren bij dierproeven.(2)
 
Over al deze positieve stappen hadden we bij ADC toen we meer dan 10 jaar geleden begonnen nooit durven dromen. Tijden veranderen, gaat het snel genoeg? Nee, maar we zien toch positieve vooruitgang!
 
(1)
 
(2)